Bảng giá kim cương tự nhiên kiểm định GIA

Giá bán

Trọng lượng

Dạng cắt

Màu sắc

Độ tinh khiết

Trọng lượngMàu sắcĐộ tinh khiếtĐộ bóngSự đối xứngDạng cắtKích thước%GiảmGiá bánMã số kiểm định
Trọng lượngMàu sắcĐộ tinh khiếtĐộ bóngSự đối xứngDạng cắtKích thước%GiảmGiá bánMã số kiểm định
0.18FSI1VGEXEX3.647,700,0001199220632
0.18GVVS1VGEXEX3.708,400,0006251490789
0.19DVVS1EXVGEX3.679,900,0007251490867
0.19EVVS1VGVGEX3.699,900,0006255490138
0.19EVVS1EXVGEX3.719,900,0007253490892
0.32EVVS1VGVGEX4.5022,500,0005293778127
0.32EVS1VGEXEX4.5020,100,0006292839253
0.32FVVS2EXEXEX4.5020,500,0002308098863
0.32EVS1EXEXEX4.5220,500,0007298890031
0.33FVVS2EXEXEX4.5020,500,0006301117342
0.33DVVS1EXEXEX4.5124,100,0007306026852
0.33EVVS2EXEXEX4.5122,400,0002297667827
0.33DIFEXVGEX4.5430,400,0006292052961
0.34DVVS1EXEXEX4.5024,300,0007283737464
0.34FVVS2EXEXEX4.5020,500,0007296042940
0.34EVVS1EXEXEX4.5022,700,0002307789782
0.34DVVS2EXEXEX4.5023,500,0001303459637
0.34DVVS1EXEXEX4.5124,300,0003305522097
0.34DVVS2EXEXEX4.5123,500,0007308172117
0.34EVVS2EXEXEX4.5122,600,0002306473576
0.35EVVS2EXEXEX4.5022,600,0002306268064
0.35DVVS2EXEXVG4.5122,900,0006291435368
0.35DVVS1EXEXEX4.5224,500,0002306971452
0.35DVVS2EXEXEX4.5522,900,0007306208311
0.35DIFEXEXEX4.5630,500,0002306168498
0.35DVVS2EXVGEX4.5622,900,0003305252250
0.35DIFEXEXEX4.6130,500,0001308348281
0.35DIFEXEXEX4.6333,300,0007306273149
0.37EVVS2VGVGVG4.6222,600,0007192317069
0.40FVS1VGVGVG4.7226,400,0002217511743
0.40DVVS2EXEXEX4.8033,900,0001182689708
0.40FVS1VGVGEX4.8027,600,0001269502475
0.40EVS2EXVGVG4.8027,300,0001285243041
0.40EVVS1EXEXEX4.8031,300,0003265674791
0.40FIFEXEXVG4.8031,300,0006262505037
0.40FVS1EXEXVG4.8027,600,0007271279702
0.40DSI1VGVGEX4.8126,200,0002266678046
0.40DVVS1EXEXEX4.8237,900,0006262978276
0.40EVS2EXVGVG4.8627,300,0006271089505
0.41DVS2EXEXEX4.8229,600,0002284175049
0.41EVS1EXEXVG4.8530,500,0006275580691
0.44FVS1VGEXVG4.8928,800,0001103974141
0.45DVS1EXVGEX5.0045,600,0001205227290
0.45DVS2EXEXEX5.0042,200,0006187335948
0.45FVVS2EXVGEX5.0043,200,0007203143870
0.45FVVS2EXEXEX5.0043,200,0007271682998
0.45EVVS2EXEXEX5.0146,100,0002181349145
0.45FVS1EXEXEX5.0141,100,0006275528800
0.45FVVS1EXEXEX5.0147,600,0002176203844
0.45EVS2EXEXEX5.0239,100,0006271558021
0.45FVS2EXEXEX5.0237,100,0007282195538
0.45FVS2EXEXEX5.0337,100,0002278992975
0.45FVS1EXEXEX5.0442,500,0005226634532
0.45FVS2EXEXEX5.0437,900,0007266418584
0.46FVVS2EXEXEX5.0044,100,0001209273343
0.46DVS2VGVGEX5.0041,200,0001275183377
0.46DVVS2VGEXEX5.0051,200,0002146527049
0.46FVS1EXEXEX5.0040,200,0003275580657
0.46FVVS1VGEXEX5.0047,700,0005176859545
0.46EVVS1EXVGEX5.0055,700,0001207060407
0.46FVVS1EXEXEX5.0046,100,0006292109791
0.46DVVS2EXEXEX5.0054,000,0007242418355
0.46FVVS2EXEXEX5.0044,100,0007271279228
0.46EVVS2EXVGEX5.0046,100,0002226503474
0.46FVVS2EXEXEX5.0044,100,0005233011428
0.46DIFEXEXEX5.0066,300,0002257129998
0.46DIFEXEXEX5.0066,300,0006187287735
0.46DVVS1EXEXEX5.0155,200,0001265874527
0.46EVS1VGEXEX5.0143,100,0002196228235
0.46FVS2VGVGEX5.0138,000,0002246640575
0.46EVVS2EXVGEX5.0146,100,0003205345645
0.46DVVS2EXVGEX5.0151,200,0006195630408
0.46EVS1EXVGEX5.0143,100,0005226820346
0.46DVVS1EXEXEX5.0255,200,0002183477790
0.46EVS2EXEXEX5.0239,100,0002276468506
0.46EVS1EXEXEX5.0244,100,0006241319231
0.46FVS2EXEXEX5.0337,100,0001277098190
0.46DVS2EXEXEX5.0341,200,0006265053734
0.46EIFEXEXEX5.0452,700,0001273267916
0.46EVVS2EXVGEX5.0446,100,0002197581131
0.46DSI1EXEXEX5.0431,900,0007296341377
0.46DVVS2EXEXEX5.0451,100,0001299260367
0.46EVS2EXEXEX5.0539,100,0002277742481
0.46EVS2EXVGEX5.0639,100,0005246819032
0.46EVS1EXEXEX5.0642,200,0006291261040
0.46DVVS2EXEXEX5.0852,300,0006181279237
0.46DVS2VGEXEX5.1042,200,0002246596026
0.47DVVS1EXEXEX5.0056,400,0002294085208
0.47DSI1VGVGEX5.0031,900,0007288990267
0.47FVS1EXEXEX5.0142,000,0002256152381
0.47EVVS1EXEXEX5.0154,100,0002267598976
0.47FIFEXEXEX5.0148,200,0007278272120
0.47DIFEXEXEX5.0267,700,0001179250843
0.47DIFEXEXEX5.0263,800,0005276831913
0.47EVVS2EXEXEX5.0247,700,0006275958573
0.47FVS2EXVGEX5.1037,900,0002121684261
0.47EVS2EXEXEX5.1243,500,0001189369289
0.48EVVS1EXEXEX5.0055,200,0001278603933
0.48DIFEXEXEX5.0165,100,0002276519545
0.48EVVS1EXEXEX5.0352,300,0006271670097
0.49DIFEXEXEX5.0462,700,0002296694608
0.50EVVS1EXVGVG5.0154,500,0001119191794
0.51DVS1EXVGEX5.2552,900,0002136027308
0.51DVS1VGVGEX5.2052,900,0001183357061
0.51FVS1VGEXG5.2149,100,0001119481598
0.52FSI1VGEXEX5.2338,300,0002236056821
0.52EVS2EXEXEX5.2450,400,0002175652557
0.53EVS1EXEXEX5.3155,200,0005186588276
0.56FIFEXEXEX5.2862,500,0002156444857
0.56EVVS2EXEXEX5.4065,500,0001189588516
0.57EVVS2EXEXEX5.3863,500,0002166790564
0.57EVS1EXEXEX5.4060,000,0002248683411
0.57EVVS2EXEXEX5.4265,400,0006262570681
0.58FVS1EXEXEX5.4057,600,0001279417886
0.58EVVS1EXEXEX5.4073,100,0005186386260
0.58FVS2EXEXEX5.4153,400,0002278002450
0.58FVS2EXEXEX5.4153,400,0005116696381
0.58EVVS2EXEXEX5.4365,300,0005182022742
0.58FVVS2EXEXEX5.4460,000,0002227789584
0.59FVS2EXEXEX5.4054,300,0007291715670
0.60EVVS1EXVGEX5.4070,500,0001243626904
0.60EVVS2EXVGEX5.4064,900,0001248138413
0.60EVVS1EXVGEX5.4071,200,0002246100488
0.60EVS1VGVGVG5.4059,400,0002266511761
0.60FVS1VGVGEX5.4058,400,0005182356571
0.60EVVS1EXVGEX5.4070,500,0007242380071
0.60DVVS2EXEXEX5.4075,600,0003235159076
0.60DVS2EXVGEX5.4158,100,0001182445447
0.60DVS2VGEXEX5.4158,100,0002264671972
0.60FVS1EXEXEX5.4156,000,0002276110058
0.60EVVS2EXVGEX5.4164,900,0005276413525
0.60DVVS1EXEXEX5.4175,900,0001182395460
0.60FVS1EXVGVG5.4256,600,0001275618701
0.60EVS1EXEXEX5.4259,400,0001289207603
0.60EIFEXVGVG5.4274,300,0002277405811
0.60EVS2EXVGEX5.4355,600,0007268880778
0.60EVVS2EXVGEX5.4464,900,0002248311258
0.60FVVS2VGEXEX5.4560,800,0005166592136
0.60DVVS2EXEXEX5.4670,400,0006282055292
0.61FVS1EXEXEX5.4057,600,0002246891324
0.61EVS1EXEXEX5.4160,400,0005181460373
0.62EVVS2EXEXEX5.5076,000,0002194620343
0.63DVS1EXEXEX5.5371,700,0002226112392
0.64EVS2EXEXEX5.6062,000,0002296000229
0.70EVVS1EXVGVG5.6092,200,0001243890658
0.70FVS2VGVGVG5.6973,800,0007261973671
0.70DVVS2EXVGEX5.83102,500,0003255158257
0.70DVS1EXEXEX5.8496,600,0002297369127
0.71EVS1EXEXEX5.8394,700,0002196098352
0.72EVVS2EXEXVG5.72101,000,0002131403161
0.80EVVS1EXEXEX6.00143,800,0006261488810
0.80FVS1EXVGEX6.01115,800,0006241790231
0.80FVVS2EXEXEX6.01124,000,0006245623858
0.81EIFVGEXEX6.00156,500,0006265837315
0.81FIFEXEXEX6.00155,300,0002175871896
0.81DVVS1EXEXEX6.03151,000,0005313147380
0.81EVVS2EXVGEX6.03124,400,0007291870170
0.82EVVS1EXEXEX6.00142,000,0006292124506
0.84JVS2EXEXEX6.0166,200,0007306465497
0.90EIFEXVGVG6.10186,300,0001203663754
0.90JVVS1EXVGEX6.1798,300,0002206319758
0.90FVVS2EXEXVG6.21156,900,0002117585499
0.90HVVS1EXEXEX6.30137,300,0002264832894
0.91DVVS2EXEXEX6.18179,200,0006173935639
0.91EIFEXEXEX6.30226,000,0001298050206
0.91DIFEXEXEX6.34268,600,0006157477027
0.92DVVS2EXEXEX6.30183,400,0006291123966
0.95DIFEXEXEX6.31236,300,0001297255542
0.98DVVS1EXEXEX6.32229,900,0001303673113
1.01FIFEXEXEX6.50254,300,0002171783415
1.01ESI1EXEXEX6.50164,400,0002277227613
1.01FSI1EXEXEX6.52154,600,0001293134388
1.01EVVS2EXEXEX6.60257,500,0002287089598
1.03EIFEXEXEX6.50284,300,0002296274261
1.05FVVS1EXEXEX6.61274,500,0002171943401
1.06DVS1EXEXEX6.54212,900,0002297556549
1.06FVVS1EXEXEX6.61252,500,0006272236899
1.07EIFEXEXEX6.60356,700,0005176822096
1.07FIFEXEXEX6.63262,700,0005276405600
1.09EVVS1EXEXEX6.60295,500,0001278470905
1.09EVVS2EXEXEX6.62256,300,0001219104073
1.09EVS1EXEXEX6.63254,100,0001237132562
1.20DVS1EXEXEX6.81322,500,0001315047687
1.20GIFEXEXEX6.85262,600,0006222921335
1.20FVS2EXEXEX6.91242,900,0003275907747
1.20FIFEXEXEX6.92332,300,0006305228408
1.22JVVS1EXEXEX6.85168,400,0002185435184
1.25FIFEXEXEX6.88313,900,0006261736423
1.25HSI1EXEXEX6.88205,800,0007296638145
1.27HIFEXEXEX6.86260,200,0005216691455
1.27EIFEXVGEX7.00415,100,0002141971079
1.28FFLEXEXEX7.00382,700,0002176877202
1.30IVVS1EXEXEX7.05221,300,0002246692765
1.31DSI1EXEXEX7.00261,800,0005192614085
1.31DIFEXEXEX7.01538,300,0005171943023
1.32FVS1EXEXEX7.00325,900,0001203775314
1.32DIFEXEXEX7.00503,500,0002317004930
1.32DVVS1EXEXEX7.01488,900,0001172901023
1.40DVS1EXEXEX7.09326,700,0006302933297
1.40DVS1EXEXEX7.20405,200,0005306598421
1.50EIFEXEXVG7.20580,100,0006202166019
1.50HVS2EXVGVG7.24273,100,0002196298684
1.51FIFEXEXVG7.20516,700,0003225732889
1.57FVS1EXEXEX7.52448,100,0002176607723
1.62DVS2EXEXEX7.50511,800,0002214780692
1.71EIFEXEXEX7.60499,400,0001269468709
1.87FSI1EXEXEX8.02525,600,0005172560405
1.88FVS1EXEXEX7.87476,900,0002216059418
1.94EVVS2EXEXEX8.02790,600,0001172834468
10.80MVS1EXEXEX14.086,734,100,0005161727536
2.00HVS1EXVGEX8.03508,400,0006245608448
2.00FANCY GREENVS1EXEXEX8.04418,000,0007296664459
2.00FIFEXEXEX8.051,055,000,0001199249295
2.01DVVS2EXEXEX8.101,260,700,0002237971416
2.27EVVS2EXEXEX8.371,022,900,0006205768710
2.30FVS1EXEXEX8.39899,100,0003225937407
3.50O-ZVS1EXEXEX9.75462,600,0002267820893
4.02DVVS1EXVGEX10.364,427,400,0002171571141
5.51GVS1EXEXEX11.333,497,000,0002175545822
6.60IVVS2EXEXEX12.154,457,200,0001182921703
7.90JVVS2EXEXEX13.124,073,000,0002185029792
8.26IVS2EXEXEX13.215,678,200,0002171080325
preloader