Bộ sưu tập trang sức Kim Dậu cho năm Đinh Dậu 2017

Bộ sưu tập Kim Dậu cho năm 2017 Đinh Dậu

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  12 con giáp - DẬU

  12 con giáp-dậu vàng 24k
  -41%

  12 con giáp – DẬU

  5.00 out of 5
  Sản phẩm 12 con giáp - DẬU được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm vòng đeo tay, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,200,000 1,900,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Bánh Bao Con Giáp Dậu

  -38%

  Bánh Bao Con Giáp Dậu

  0 out of 5
  Sản phẩm 12 con giáp - DẬU được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm vòng đeo tay, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,200,000 2,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dậu Đội Mũ

  Dậu Đội Mũ
  -16%

  Dậu Đội Mũ

  0 out of 5
  Sản phẩm Dậu Đội Mũ được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm mặt dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,800,000 3,200,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Gà Gắn Đá Mã Não

  gà gắn đá mã não vàng 24k
  -34%

  Gà Gắn Đá Mã Não

  0 out of 5
  Sản phẩm Gà Gắn Đá Mã Não được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,800,000 2,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Gà Gắn Đá Mã Não

  gà gắn đá mã não vàng 24k
  -26%

  Gà Gắn Đá Mã Não

  0 out of 5
  Sản phẩm Gà Gắn Đá Mã Não được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,800,000 2,800,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Gà Gắn Đá Mã Não

  gà gắn đá mã não vàng 24k
  -26%

  Gà Gắn Đá Mã Não

  0 out of 5
  Sản phẩm Gà Gắn Đá Mã Não được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,800,000 2,800,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Gà Vương Miện

  Gà Vương Miện
  -38%

  Gà Vương Miện

  0 out of 5
  Sản phẩm Gà Vương Miện  được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm vòng đeo tay, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,200,000 2,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Kim Dậu Baby

  Kim Dậu Baby
  -31%

  Kim Dậu Baby

  0 out of 5
  Sản phẩm Kim Dậu Baby được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm vòng đeo tay, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,200,000 2,199,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Kim Dậu Đỗ Đạt

  kim dậu đỗ đạt vàng 24k
  -14%

  Kim Dậu Đỗ Đạt

  0 out of 5
  Sản phẩm Kim Dậu Đỗ Đạt được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm mặt dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,500,000 3,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Kim Dậu Hoa

  con gà vàng 24k
  -31%

  Kim Dậu Hoa

  0 out of 5
  Sản phẩm Kim Dậu Hoa được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm vòng đeo tay, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,200,000 2,199,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Kim Dậu Kim Tiền

  -16%

  Kim Dậu Kim Tiền

  0 out of 5
  Sản phẩm Kim Dậu Đỗ Đạt được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm mặt dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,800,000 3,200,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Kim Dậu Vương Miện

  kim dậu vương miện vàng 24k
  -31%

  Kim Dậu Vương Miện

  0 out of 5
  Sản phẩm Kim Dậu Vương Miện được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm vòng đeo tay, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,200,000 2,199,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Kim Dậu Vương Miện

  kim dậu vương miện vàng 24k
  -38%

  Kim Dậu Vương Miện

  0 out of 5
  Sản phẩm Kim Dậu vương miện được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để vòng đeo tay, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,200,000 2,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Lắc Tay Dậu

  lắc tay dậu vàng 24k
  -26%

  Lắc Tay Dậu

  0 out of 5
  Sản phẩm Lắc Tay Dậu  được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm vòng đeo tay, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,800,000 2,800,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt Dậu Vân Trắng

  Mặt dậu vân trắng vàng 24k
  -15%

  Mặt Dậu Vân Trắng

  0 out of 5
  Sản phẩm Mặt Dậu Vân Trắng được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  4,000,000 3,400,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt Dây Dậu

  Mặt dây dậu 2017 vàng 24k
  -16%

  Mặt Dây Dậu

  0 out of 5
  Sản phẩm Mặt Dây Dậu được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để mặt dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,800,000 3,200,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt dây Dậu vàng

  Mặt dây Dậu vàng 24k
  -16%

  Mặt dây Dậu vàng

  0 out of 5
  Sản phẩm Mặt dây Dậu được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm mặt dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo. 
  3,800,000 3,200,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tiểu Kim Dậu

  Tiểu kim dậu vàng 24k
  -38%

  Tiểu Kim Dậu

  0 out of 5
  Sản phẩm Tiểu Kim Dậu được làm từ vàng 24k nguyên chất, có thể dùng để làm mặt dây chuyền, là món quà tuyệt vời dành cho người thân và gia đình. Sản phẩm trang sức của Ancarat được tỉ mỉ chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, bảo đảm tính thời trang và ý nghĩa độc đáo.
  3,200,000 2,000,000