Ngọc - Đá quý

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật A Di Đà

  Phật Adida_4tr_2tr
  -50%
  Phật Adida_4tr_2tr

  Phật A Di Đà

  2,000,000 Đ

  Bộ sưu tập Ngọc Phỉ Thúy dát vàng 24K 9999 của Ancarat được chế tác tinh xảo trong từng đường nét. Ngọc Phỉ Thúy được lựa chọn kĩ càng để cho ra màu sắc sáng đều đẹp mắt. Các mặt dây Phỉ Thúy Dát vàng phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt khi mua hàng khách hàng sẽ được tặng kèm 1 dây vải đeo cổ màu đỏ hoặc đen hợp thời trang và có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây.

  4,000,000 2,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Bà

  phật bà_5tr_2tr5
  -50%
  phật bà_5tr_2tr5

  Phật Bà

  2,500,000 Đ

  Bộ sưu tập Ngọc Phỉ Thúy dát vàng 24K 9999 của Ancarat được chế tác tinh xảo trong từng đường nét. Ngọc Phỉ Thúy được lựa chọn kĩ càng để cho ra màu sắc sáng đều đẹp mắt. Các mặt dây Phỉ Thúy Dát vàng phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt khi mua hàng khách hàng sẽ được tặng kèm 1 dây vải đeo cổ màu đỏ hoặc đen hợp thời trang và có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây.

  5,000,000 2,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Di Lặc

  Phật di lặc_5tr_2tr5
  -50%
  Phật di lặc_5tr_2tr5

  Phật Di Lặc

  2,500,000 Đ

  Bộ sưu tập Ngọc Phỉ Thúy dát vàng 24K 9999 của Ancarat được chế tác tinh xảo trong từng đường nét. Ngọc Phỉ Thúy được lựa chọn kĩ càng để cho ra màu sắc sáng đều đẹp mắt. Các mặt dây Phỉ Thúy Dát vàng phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt khi mua hàng khách hàng sẽ được tặng kèm 1 dây vải đeo cổ màu đỏ hoặc đen hợp thời trang và có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây.

  5,000,000 2,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thuyền buồm

  Thuyền buồm_5tr_2tr5
  -50%
  Thuyền buồm_5tr_2tr5

  Thuyền buồm

  2,500,000 Đ

  Bộ sưu tập Ngọc Phỉ Thúy dát vàng 24K 9999 của Ancarat được chế tác tinh xảo trong từng đường nét. Ngọc Phỉ Thúy được lựa chọn kĩ càng để cho ra màu sắc sáng đều đẹp mắt. Các mặt dây Phỉ Thúy Dát vàng phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt khi mua hàng khách hàng sẽ được tặng kèm 1 dây vải đeo cổ màu đỏ hoặc đen hợp thời trang và có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây.

  5,000,000 2,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Hoa vàng

  Hoa vàng_2tr_1tr
  -50%
  Hoa vàng_2tr_1tr

  Hoa vàng

  1,000,000 Đ

  Bộ sưu tập Ngọc Phỉ Thúy dát vàng 24K 9999 của Ancarat được chế tác tinh xảo trong từng đường nét. Ngọc Phỉ Thúy được lựa chọn kĩ càng để cho ra màu sắc sáng đều đẹp mắt. Các mặt dây Phỉ Thúy Dát vàng phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt khi mua hàng khách hàng sẽ được tặng kèm 1 dây vải đeo cổ màu đỏ hoặc đen hợp thời trang và có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây.

  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Đại Thế Chí Bồ Tát

  Đại thế chí bồ tát_3tr_1tr5
  -50%
  Đại thế chí bồ tát_3tr_1tr5

  Bộ sưu tập Ngọc Phỉ Thúy dát vàng 24K 9999 của Ancarat được chế tác tinh xảo trong từng đường nét. Ngọc Phỉ Thúy được lựa chọn kĩ càng để cho ra màu sắc sáng đều đẹp mắt. Các mặt dây Phỉ Thúy Dát vàng phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt khi mua hàng khách hàng sẽ được tặng kèm 1 dây vải đeo cổ màu đỏ hoặc đen hợp thời trang và có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây.

  3,000,000 1,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt dây Tuổi Sửu

  Mặt dây tuổi sửu 2
  -50%
  Mặt dây tuổi sửu 2

  Bộ sưu tập Ngọc Phỉ Thúy dát vàng 24K 9999 của Ancarat được chế tác tinh xảo trong từng đường nét. Ngọc Phỉ Thúy được lựa chọn kĩ càng để cho ra màu sắc sáng đều đẹp mắt. Các mặt dây Phỉ Thúy Dát vàng phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt khi mua hàng khách hàng sẽ được tặng kèm 1 dây vải đeo cổ màu đỏ hoặc đen hợp thời trang và có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây.

  3,000,000 1,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt dây Tuổi Thân

  Mặt dây tuổi thân 2
  -50%
  Mặt dây tuổi thân 2
  3,000,000 1,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt dây Tuổi Dần

  Mặt dây tuổi dần 2
  -50%
  Mặt dây tuổi dần 2

  Bộ sưu tập Ngọc Phỉ Thúy dát vàng 24K 9999 của Ancarat được chế tác tinh xảo trong từng đường nét. Ngọc Phỉ Thúy được lựa chọn kĩ càng để cho ra màu sắc sáng đều đẹp mắt. Các mặt dây Phỉ Thúy Dát vàng phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt khi mua hàng khách hàng sẽ được tặng kèm 1 dây vải đeo cổ màu đỏ hoặc đen hợp thời trang và có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây.

  3,000,000 1,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt dây Tuổi Mùi

  Mặt dây tuổi mùi 2
  -50%
  Mặt dây tuổi mùi 2
  3,000,000 1,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt dây Phật Di Lặc đính ngọc

  mặt dây phật di lặc
  -50%
  mặt dây phật di lặc
  5,000,000 2,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt dây tuổi Dần

  Mặt dây tuổi dần
  -50%
  Mặt dây tuổi dần
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Quan Công

  quan công
  -50%
  quan công

  Quan Công

  2,250,000 Đ
  4,500,000 2,250,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Di Lặc (Quan Âm)

  Di Lặc (Quan Âm)
  -50%
  Di Lặc (Quan Âm)

  Di Lặc (Quan Âm)

  1,250,000 Đ
  2,500,000 1,250,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  12 con giáp tròn

  12 con giáp tròn
  -50%
  12 con giáp tròn

  12 con giáp tròn

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  12 Con giáp

  12 Con giáp
  -50%
  12 Con giáp

  12 Con giáp

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  12 con giáp

  12 con giáp
  -50%
  12 con giáp

  12 con giáp

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thuận buồm xuôi gió

  Thuận buồm xuôi gió
  -50%
  Thuận buồm xuôi gió
  4,000,000 2,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mã Đáo Thành Công

  Mã Đáo Thành Công
  -50%
  Mã Đáo Thành Công
  4,000,000 2,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tiền đồ sáng lạn

  Tiền đồ sáng lạn
  -50%
  Tiền đồ sáng lạn
  3,500,000 1,750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiên Long

  Thiên Long
  -50%
  Thiên Long

  Thiên Long

  2,000,000 Đ
  4,000,000 2,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tuổi Sửu

  Tuổi Sửu
  -50%
  Tuổi Sửu

  Tuổi Sửu

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tuổi Mẹo

  Tuổi Mẹo
  -50%
  Tuổi Mẹo

  Tuổi Mẹo

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tuổi Thìn

  Tuổi Thìn
  -50%
  Tuổi Thìn

  Tuổi Thìn

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tuổi Tỵ

  Tuổi Tỵ
  -50%
  Tuổi Tỵ

  Tuổi Tỵ

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tuổi Ngọ

  Tuổi Ngọ
  -50%
  Tuổi Ngọ

  Tuổi Ngọ

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tuổi Thân

  Tuổi Thân
  -50%
  Tuổi Thân

  Tuổi Thân

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tuổi Hợi

  Tuổi Hợi
  -50%
  Tuổi Hợi

  Tuổi Hợi

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tuổi Mùi

  Tuổi Mùi
  -50%
  Tuổi Mùi

  Tuổi Mùi

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Quan Công

  Quan Công
  -50%
  Quan Công

  Quan Công

  1,750,000 Đ
  3,500,000 1,750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Quan Công

  Quan Công
  -50%
  Quan Công

  Quan Công

  1,750,000 Đ
  3,500,000 1,750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Quan Công

  Quan Công
  -50%
  Quan Công

  Quan Công

  1,750,000 Đ
  3,500,000 1,750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Quan Âm Như Ý

  Quan Âm Như Ý
  -50%
  Quan Âm Như Ý

  Quan Âm Như Ý

  1,750,000 Đ
  3,500,000 1,750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Tổ tọa đài sen

  Phật Tổ tọa đài sen
  -50%
  Phật Tổ tọa đài sen
  3,500,000 1,750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Bà đài sen

  Phật Bà đài sen
  -50%
  Phật Bà đài sen

  Phật Bà đài sen

  1,750,000 Đ
  3,500,000 1,750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Bà tọa đài sen

  Phật Bà tọa đài sen
  -50%
  Phật Bà tọa đài sen
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Bà vân mây

  Phật Bà vân mây
  -50%
  Phật Bà vân mây

  Phật Bà vân mây

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Bà

  Phật Bà
  -50%
  Phật Bà

  Phật Bà

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Bà Quan Âm

  Phật Bà Quan Âm
  -50%
  Phật Bà Quan Âm

  Phật Bà Quan Âm

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Quan Âm chữ

  Phật Quan Âm chữ
  -50%
  Phật Quan Âm chữ

  Phật Quan Âm chữ

  1,250,000 Đ
  2,500,000 1,250,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Bà đài sen

  Phật Bà đài sen
  -50%
  Phật Bà đài senPhật Bà đài sen

  Phật Bà đài sen

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Di Lặc chữ

  Phật Di Lặc chữ
  -50%
  Phật Di Lặc chữ

  Phật Di Lặc chữ

  1,250,000 Đ
  2,500,000 1,250,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật nghìn tay

  Phật nghìn tay
  -50%
  Phật nghìn tay

  Phật nghìn tay

  1,250,000 Đ
  2,500,000 1,250,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật đài sen

  Phật đài sen
  -50%
  Phật đài sen

  Phật đài sen

  1,250,000 Đ
  2,500,000 1,250,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật tọa đài sen

  Phật tọa đài sen
  -50%
  Phật tọa đài sen
  2,500,000 1,250,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Quan Âm

  Phật Quan Âm
  -50%
  Phật Quan Âm

  Phật Quan Âm

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Quan Âm tọa đài sen

  Phật Quan Âm tọa đài sen
  -50%
  Phật Quan Âm tọa đài sen
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Di Lặc

  Phật Di Lặc
  -50%
  Phật Di Lặc

  Phật Di Lặc

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Bà

  Phật Bà
  -50%
  Phật Bà

  Phật Bà

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Bà

  Phật Bà
  -50%
  Phật Bà

  Phật Bà

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tỳ Hưu

  Tỳ Hưu
  -50%
  Tỳ Hưu

  Tỳ Hưu

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tỳ Hưu Phỉ thúy dát vàng

  Tỳ Hưu Phỉ thúy dát vàng
  -50%
  Tỳ Hưu Phỉ thúy dát vàng
  1,000,000 500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tỳ Hưu

  Tỳ Hưu
  -50%
  Tỳ Hưu

  Tỳ Hưu

  1,250,000 Đ
  2,500,000 1,250,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt dây Long Phụng

  Mặt dây Long Phụng
  -50%
  Mặt dây Long Phụng
  5,000,000 2,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt dây Long Phụng

  Mặt dây Long Phụng
  -50%
  Mặt dây Long Phụng
  5,000,000 2,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Trái Tim

  Trái Tim
  -50%
  Trái Tim

  Trái Tim

  499,000 Đ
  1,000,000 499,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Lá Vàng

  Lá Vàng
  -50%
  Lá Vàng

  Lá Vàng

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thanh Trúc

  Thanh Trúc
  -67%
  Thanh Trúc

  Thanh Trúc

  499,000 Đ
  1,500,000 499,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Hồ Lô

  Hồ Lô
  -50%
  Hồ Lô

  Hồ Lô

  750,000 Đ
  1,500,000 750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Hoa Mai

  Hoa Mai
  -50%
  Hoa Mai

  Hoa Mai

  499,000 Đ
  1,000,000 499,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Hoa Hồng

  Hoa Hồng
  -50%
  Hoa Hồng

  Hoa Hồng

  499,000 Đ
  1,000,000 499,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cỏ 4 lá

  Cỏ 4 lá
  -50%
  Cỏ 4 lá

  Cỏ 4 lá

  499,000 Đ
  1,000,000 499,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mặt Ngọc Phú Quý nhỏ

  Mặt Ngọc Phú Quý nhỏ
  -50%
  Mặt Ngọc Phú Quý nhỏ
  1,000,000 500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Hoa Sen Tròn

  Hoa Sen Tròn
  -50%
  Hoa Sen Tròn

  Hoa Sen Tròn

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tỳ Hưu

  Tỳ Hưu
  -50%
  Tỳ Hưu

  Tỳ Hưu

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  12 Con giáp vân mây

  12 Con giáp vân mây
  -50%
  12 Con giáp vân mây
  2,500,000 1,250,000
 • 3,500,000 1,750,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Phật Di Lặc

  Phật Di Lặc
  -50%
  Phật Di Lặc

  Phật Di Lặc

  1,000,000 Đ
  2,000,000 1,000,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thánh Giá

  Thánh Giá
  -50%
  Thánh Giá

  Thánh Giá

  1,500,000 Đ
  3,000,000 1,500,000
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Quan Công

  Quan Công
  -50%
  Quan Công

  Quan Công

  1,750,000 Đ
  3,500,000 1,750,000
preloader