Tại sao mà ngày thần tài nhất định phải mua ở tiệm đông khách ???