Những điều cần biết về Tỳ Hưu, Sử dụng Tỳ Hưu đúng cách như thế nào?