Vận hạn tuổi Tý – Sửu trong tháng cô hồn và cách hóa giải