Vietnamnet cũng đưa tin về việc cháy hàng Hạt gạo Tài và hạt gạo Lộc của #Ancarat ?

0

Vietnamnet cũng đưa tin về việc cháy hàng Hạt gạo Tài và hạt gạo Lộc của #Ancarat ?

Nhưng chỉ cháy có mấy hôm mở hàng mùng 4-5 Tết do xưởng chuyển hàng chưa kịp thôi ạ!

Hôm nay mùng 9-10 đã đủ hàng cho số lượng 2020 hạt limited rồi mọi người cứ yên tâm, mau mau nhanh chân tới mua cho kịp #ngaythantai

Link bài đầy đủ trên Vietnamnet, mọi người tham khảo:

https://vietnamnet.vn/…/chay-dua-ngay-than-tai-hang-tan-van…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here