Tin mới nhất

5 loại xếp hạng giá trị của ngọc trai đen

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...

Ngọc trai đen phù hợp với những mệnh nào?

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...

Tại sao ngọc trai đen lại có giá trị cao?

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...

Ngọc trai đen – mang vẻ đẹp huyền bí quyền lực

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...

Hướng dẫn cách phân biệt ngọc trai thật và ngọc trai giả

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...

7 yếu tố đánh giá ngọc trai chất lượng

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...

Qúa trình khai thác và xử lý ngọc trai để làm trang sức?

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...

Cách bảo quản trang sức Ngọc trai

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...

Mệnh nào hợp với trang sức ngọc trai

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...

Phân biệt ngọc trai tự nhiên, nuôi và nhân tạo

Ngọc trai còn gọi là trân châu (tên khoa học là Pearl) là một loại đá quý hình cầu có một không hai khi là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một sinh vật sống. Trong môi trường nước mặn, ngọc trai sẽ...