Tin mới nhất

Các Câu Thần Chú Tiếng Phạn Nổi Tiếng Trong Phật Giáo

Trong Phật giáo, thần chú là một trong những mật chú giúp người trì tụng có được sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thỏai mái khi gặp khó khăn. Khi tụng thần chú , chúng ta nên giữ một tinh thần tích cực, lạc quan, hoan hỷ và cống hiến. Sau khi trì tụng hãy hồi hướng công đức cho tất thảy chúng sinh được giác ngộ và an lành, thể hiện tinh thần từ bi cao cả của Đức Phật.

Vào thời Đức Phật tại thế, cách đây 2500 năm, Ngài hạ thế tại Ấn Độ và lúc đó ngôn ngữ thường được dùng là tiếng Phạn (Sanskrit), do đó thần chú mà chúng ta tụng niệm ngày nay thường là thần chú tiếng phạn, phiên âm sang tiếng việt để trì tụng, số ít là thần chú theo ngôn ngữ Tây Tạng.

Khi trì chú chúng ta nên tập trung vào câu chú nhưng vẫn giữ cho mình sự thư giãn, thả lỏng và tĩnh tâm, và không nghĩ đến bất kỳ gì cả, khi đó việc trì tụng sẽ có hiệu quả. Nhưng việc quan trọng nhất của người tu tập là luôn hướng tâm tới việc thiện lành, giúp đỡ chúng sanh và tránh xa việc ác.

Người tu tập thường tụng thần chú , nhất là những người thuộc phái Mật Tông, nhờ oai lực của Chư Phật, chư Bồ Tát mười phương gia hộ mà trở về trạng thái thân tâm bình an, trống rỗng trong tâm trí . Khi bạn thư giãn, thả lỏng và an tĩnh, lúc này trí tuệ sẻ thông suốt, mọi khổ đau, nghiệp chướng cũng được đoạn lìa, trong giây phút hiện tại sẽ được bình an, phúc lạc, khơi dậy bồ đề tâm bên trong mỗi người. Thần chú cần được đọc đúng âm điệu và ngôn ngữ. 

Vì vậy, bài viết hôm nay, Viễn Chí Bảo sẽ tổng hợp các câu thần chú tiếng Phạn, hy vọng những ai có mong muốn trì tụng, trở về với phật tánh bên trong có thể tham khảo các câu thần chú và ý nghĩa của từng câu để trì tụng cho đúng.

Thần chú Om Mani Padme Hum 

Thần chú Om Mani Padme Hum hay còn gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Thần chú 6 âm là câu thần chú được Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát tìm kiếm trong suốt 1000 kiếp vì sự an lạc của chúng sanh, công đức vô lượng của Ngài với tấm lòng từ bi luôn muốn soi sáng cho muôn vàn loài được thoát khổ, vãng sanh nơi Cực Lạc.

Thần chú Om Mani Padme Hum là câu thần chú mang sóng năng lượng tích cực, giúp giải phóng thân tâm, giảm trừ phiền não, tiêu tan nghiệp chướng. Khi tụng niệm hoặc mang theo hình khắc thần chú Om Mani Padme Hum bên người sẽ như nhìn thấy Chư Vị Bồ Tát. Luôn được các Ngài gia trì, bảo hộ, giúp đỡ.

Chú Đại Bi tiếng Phạn

Chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Chú Đại Bi hay còn gọi là Đại Bi Tâm Đà Na Ni, là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Thế Âm Bồ Tát vì nghĩ đến chúng sanh với tâm đại từ đại bi, Ngài mong muốn chúng sanh được an vui, diệt trừ được tất thảy bệnh tật, sống lâu, được giàu có, được tiêu trừ toàn bộ nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp, được chứng quả thành tựu công đức, được thành tựu tất cả thiện căn, không lo sợ hãi, được mong cầu đầy đủ như ý, Ngài đã nói ra câu thần chú này.

Thần chú của Đức Tara Xanh

Thần chú Đức Tara xanh : “ OM TARE TUTTARE TURE SOHA” là câu thần chú chứa đựng toàn bộ hạnh nguyện của Bồ Tát Tara xanh. Ngài Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện và hoàn thành mọi hoạt động giác ngộ của chư Phật. 

 OM TARE TUTTARE TURE SOHA, dịch nghĩa là:

“Om”: Đại diện cho sự giác ngộ về thân, ngữ (khẩu) và ý.

“Tare”: Giải thoát khỏi luân hồi.

“Tutare”: Giải thoát bạn khỏi tám nỗi sợ hãi xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, tham, sân, kiêu ngạo, ghen ghét, tham lam, nghi ngờ và tà kiến.

“Ture”: Giải phóng khỏi khổ đau, giải thoát chúng ta khỏi các nguyên nhân thực sự làm rối loạn suy nghĩ, làm ta đau khổ thực sự.

“Soha”: khơi gợi Phật tánh, Bồ Đề tâm trong trái tim bạn..

Tụng thần chú Tara Xanh sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ và sự giận dữ, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại và tăng trưởng tâm từ bi, và ước nguyện được thành toàn nhanh chóng.

Thần Chú của Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi 

Trong Phật Giáo Đại Thừa, thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri mantra) là một trong những thần chú quan trọng, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, từ bi và sự khôn ngoan siêu việt. Câu thần chú địa diện cho khả năng vận dụng trí tuệ và sự khôn ngoan của Bồ Tát để vượt qua bất kỳ sự u mê, ảo tưởng và khổ đau mà chúng sinh phải trải qua. 

Thần chú thể hiện trí tuệ hoàn hảo, một yếu tố quan trọng giúp ta vượt trên tất cả , giúp chúng ta nhìn thấy thế giới này một cách rõ ràng và chân thật nhất.

Ý nghĩa thần chú Văn Thù Lợi Sư

Thần chú Văn Thù Sư Lợi : “ Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi – Om A Ra Pa Ca Na Dhih”

“Om”: Đại diện cho sự giác ngộ về thân, ngữ (khẩu) và ý. Là một âm tiết thiêng liêng và huyền bí bắt nguồn từ Ấn Độ, thường được thấy trong những thần chú Phật giáo. 

Ah: Thể hiện sự hiểu biết trực tiếp về bản chất của sự vật và hiện tượng.

Ra: Thể hiện sự hiểu biết về sự trống rỗng từ quan điểm của các tổ sư đạo Phật Nguyên Thuỷ. 

Pa: Đại diện cho thiền định. 

Tsa: Thể hiện tầm quan trọng của Niết bàn và Luân hồi. 

Na: Thể hiện nghiệp (hành động). 

Dhi: Điều này thường được giải thích là “sự hiểu biết” hoặc “sự phản chiếu”.

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Thần chú Chuẩn Đề là một thần chú trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai mà Chư phật đã từng tuyên nói. Thần chú này trong ba đời Chư vị Bồ tát, chư Thiên, chư vị Thánh chúng, thiên long bát bộ đã từng hộ niệm, hoằng hóa.

Thần chú Chuẩn đề đã đưa vô lượng, vô biên chúng sanh đến quả vị Bồ tát. Đã từng đem đến những hạnh phúc, an lành cho vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi nước.Ý nghĩa câu thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề 

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề : “ OM CALE CULE CUNDI SOHA

Om: Một từ thiêng liêng trong Ấn Độ giáo. Nó được coi là một biểu tượng âm thanh ban đầu của vũ trụ.

Cale: Một biến thể của tên Cundi

Cule: Một biến thể khác

Cundī: Sự tinh khiết của Phật Mẫu Chuẩn Đề

Svāhā: Có thể đó là sự thật!

Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn

Chú lăng nghiêm tiếng phạn Shurangama in Sanskrit. Chú Lăng Nghiêm là thần chú uy lực bậc nhất trong Phật giáo , dùng để diệt trừ tà ma và loại bỏ những năng lượng tiêu cực. Thần chú Lăng Nghiêm cao thâm, vi diệu, có sức mạnh đến mức không chỗ nào trong không gian và toàn bộ pháp giới không tràn ngập bởi ánh sáng từ bi và trí tuệ của câu chú. Đây cũng là thần chú dài nhất trong tất cả các chú, là hành trang không thể thiếu của bất kỳ hành giả tu tập đạo Phật nào. 

Câu tâm chú lăng nghiêm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA. (phiên âm: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phát Hum Trum phát Soha).

Công năng của thần chú Lăng Nghiêm có sức mạnh vô cùng to lớn, trong thời kỳ Mạt pháp này, nếu ai trì tụng câu chú hay khuyến khích người khác tụng trì chú thì sẽ được bảo vệ khỏi mọi tai ương, lửa không đốt chết người, nước không làm chết đuối, thuốc độc không hại được họ. 

Chú Vãng sanh tiếng Phạn 

Thần chú Vãng sanh có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú vãng sanh được Bồ Tát Phổ Hiền vì thương xót chúng sinh đã nói Đà la ni này để trợ duyên được mau vãng sinh về Tịnh độ. Chú Vãng sanh có công năng vô cùng to lớn, có thể giúp giải trừ toàn bộ nghiệp lực căn bản để chúng sinh vãng sanh miền cực lạc. 

Thần chú Vãng sanh như sau: “Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha”.

Người trì tụng chú Vãng sanh phải ăn chay giữ giới, thanh tịnh thân-khẩu-ý.  Tụng chú ngày đêm 6 thời, mỗi thời 21 biến. Như vậy có thể diệt trừ toàn bộ các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy báng chánh pháp. Sống cuộc đời an ổn, nhận nhiều phước lạc thời hiện tại. Khi trút hơi thở cuối cùng sẽ được tùy nguyện vãng sanh.

Bát Nhã Tâm Kinh Chú

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh truyền đạt những bản chất tốt đẹp nhất của trái tim, sự liên kết giữa từ bi và trí tuệ. Trí tuệ hay Bát Nhã chỉ có thể sinh ra trong tâm an bình, trong sáng, tràn ngập lòng từ bi bắc ái.

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh chính là lời ghi nhớ ngắn gọn giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc và toàn bộ nhất về cuộc sống tâm linh của chính mỗi người. Từ thân thể đến cảm giác, suy nghĩ, ý thức, ý chí, cũng không gì ngoài tánh không.

Nguyên văn tiếng Phạn câu thần chú  là : “Gate Gate  Pāragate Pārasaṃgate Bodhi Svāhā”.

Dịch âm là: Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha 

Ý nghĩa câu thần chú 

Gate: suy ra từ động từ “gam”, nghĩa là đi

Pāragate: pāra là danh từ giống đực, có nghĩa là  sự mang qua; sự băng qua; khi giống trung, có nghĩa là bờ bên kia, sự đạt đến mức xa nhất. Cho nên pāragate là đã đi qua bờ bên kia.

Pārasaṃgate: tiền tố “saṃ” trước động từ có nghĩa là cùng nhau hay hoàn toàn, trọn vẹn. Như thế pārasaṃgate là đã đi hoàn toàn qua bờ bên kia.

 Bodhi: danh từ giống cái, có nghĩa là sự giác ngộ. 

 svāhā (ind) là tán thán từ, nguyên là từ dùng trong lễ hiến tế lên thần linh trong nghi thức tôn giáo ở Ấn độ, có thể hiểu như tiếng reo mừng, cảm thán.

bodhi svāhā  = Giác ngộ.

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bài kinh là bài kinh vĩ đại nhất giúp chúng sanh loại bỏ mọi khổ đau. Khi hiểu được ý nghĩa thâm sâu của kinh Bát Nhã, chúng sanh sẽ thoát khỏi những khổ nạn, bi ai của đời sống, biết thế nào là giác ngộ Phật tánh, chân tu. Nền tảng của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh chính là lòng từ bi nuôi dưỡng trí tuệ.

Thần chú của vị thần tài Phật giáo Zambala

Theo Phật Giáo Mật Tông, Đức DZambala chính là một hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Phật của lòng từ bi, mang lại của cải, giàu sang và sự thịnh vượng.

Trong kinh thư của Mật tông Kim Cang Thừa có ghi lại rằng: Ngài DZambala đã phát nguyện rằng khi có người niệm tên Ngài hoặc trì tụng thần chú của Ngài: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA hoặc OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA với một lòng hướng thiện và từ bi thì ngoài sự giàu có về tâm linh, Ngài cũng sẽ giúp chúng ta toại nguyện cả về vật chất. Bản Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên không phải là vị thần bình thường mà là hóa thân từ bi của Chư Phật để độ hóa chúng sinh. 

Dân gian thường gọi ngài là “Zambala – God of Wealth” (Zambala- vị thần của giàu sang).

Những Phật Tử ở Tây Tạng, Trung quốc Và Ấn Độ… tôn tượng, chân dung và tâm chú của Ngài được nhân dân thờ phụng rất tôn kính. Người ta bày tỏ lòng thành kính, thờ cúng Ngài chu đáo tát sẽ mang đến tiền tài, giàu sang và thịnh vượng cho gia đình. 

Thần chú Dược Sư 

Thần chú Dược sư là thần chú hạnh nguyện của Bồ Tát Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ngài là bậc giác ngộ có lòng từ bi vô lượng đối với tất thảy chúng sinh. Ngài hộ trì cho chúng sinh tránh khỏi những đau đớn của bệnh tật và thoát khỏi mọi nguy hại. Những ai tụng niệm câu thần chú và tưởng  nhớ đến Ngài với lòng từ bi, trắc ẩn và một lòng hướng thiện thì họ sẽ thoát khỏi hiểm nguy, chướng ngại, đau đớn về thể xác và tâm hồn, diệt trừ mọi tam độc tham-sân-si, xoa sbor toàn bộ cội nguồn của bệnh tật và nguy hại. Ngài được tôn kính như một đáng Y Vương Toàn Giác. 

Khi còn đang hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra 12 nguyện lớn có công năng cứu giúp hết thảy chúng sinh bị đói rách, bệnh tật, thân hình xấu xa, chuyển nữ thành nam… khiến họ được đầy đủ các thiện căn và thành tựu sở nguyện.

Câu thần chú Dược Sư phiên bản ngắn Tây Tạng : “Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha

  • Tayata: Đi quá giới hạn (ngoài Vòng luân hồi và Niết bàn)
  • Om: Một từ rất phổ biến gợi lên sức mạnh tinh thần và sự hiện diện tuyệt đối.
  • Bekandze Bekandze: Gọi Phật Dược Sư hai lần
  • Maha Bekandze: Đại đức Phật Dược Sư
  • Randza Samungate: Hoàn toàn giải phóng hoặc đánh thức
  • Soha: Hòa tan trong tôi.

Trên đây là những câu thần chú nổi tiếng có uy lực nhất trong Đạo Phật. Hi vọng với bài viết này , chúng ta có thể hiểu biết hơn về những câu mật chú và con đường tu tập của chúng ta một lòng hướng đến Phật pháp, lòng từ bi, trắc ẩn và tình yêu với chúng sanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *