Tin mới nhất

QUY Y TAM BẢO LÀ GÌ?

Quy y Tam Bảo là gì? Người trẻ tuổi có được (có nên) Quy y Tam Bảo không? Xin mời các bạn đọc loạt bài viết về chủ đề này để hiểu rõ hơn. Có thể các bạn đã đọc đâu đó rồi nhưng ngôn ngữ trìu tượng khó hiểu. Với loạt bài viết này, Ancarat sẽ viết một cách dễ hiểu nhất để các bạn cùng nắm được.

QUY Y LÀ GÌ?

Quy y là từ Hán Việt, vốn nghĩa có thể tách riêng từng từ cho dễ hiểu. Theo đó quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Vậy Quy y có nghĩa là quay về nương tựa. Từ Quy y này được dịch từ chữ Nam Mô trong tiếng Phạn, nên cũng có nghĩa nữa là kính vâng, phục tùng.

TAM BẢO LÀ GÌ?

Tam Bảo là ba (3) ngôi báu. Trong Phật pháp, ba ngôi báu đó là: Phật Pháp, Tăng.

– Phật: Chữ Phật do chữ Phạn Bouddha phiên âm ra. Người Trung Quốc dịch là Giác giả; người Pháp dịch là L’llluminé. Các chữ ấy đều cùng một nghĩa là: bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Hay hiểu nôm na dân dã Phật là người đã giác ngộ hoàn toàn trên con đường tu tập.

– Pháp: là do chữ Phạn Dharma dịch nghĩa ra. Pháp là phương pháp tu hành mà Phật đã phát huy ra để diệt trừ mọi mê muội, khổ đau và chứng được quả Phật. Ba tạng kinh điển gọi chung là Pháp.

– Tăng:  là do chữ Phạn Sangha mà phiên âm ra; Trung Quốc dịch là: hòa hợp chúng, nghĩa là một đoàn thể tu hành từ 4 người sắp lên, cùng nhau sống chung một chỗ, cùng giữ giới luật của Phật, cùng chia sẻ với nhau một cách hòa thuận những gì đã thâu nhận được, từ vật chất cho đến tinh thần.

QUY Y TAM BẢO LÀ GÌ?

Vậy Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa ba ngôi quý báu: Phật, Pháp, Tăng. Đây là một nghi lễ đặc trưng trong đạo Phật. Được hiểu như là điểm khởi đầu mang tính định hướng, từ một “phật tử cảm tính” thành “phật tử đúng pháp” tu theo đúng pháp lý của Phật giáo.

TẠI SAO LẠI QUY Y PHẬT?

Vì Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, từ bi vô lượng, phước huệ vô biên, đức hạnh viên mãn; Vì Phật là người dẫn đường, đã có kinh nghiệm bản thân thoát ra ngoài vòng sanh tử.

TẠI SAO QUY Y PHÁP?

Vì phải có Pháp – phương pháp thì ta mới dễ dàng đi đến được đích của mình. Như muốn băng qua một cách rừng, ta có nhiều cách để qua, nhưng nếu có con đường, dù là đường mòn, thì ta sẽ dễ dàng hơn.

TẠI SAO LẠI QUY Y TĂNG?

Vì Tăng là người đã hy sinh gia đình, tiền của, danh vọng…để tình nguyện thay Phật dắt dẫn chúng sanh trên đường đạo. Tăng nói nôm na là những người đang tu trong chùa: Sư, sãi,…

Nếu vẫn chưa rõ ràng, thì Quy y Tam Bảo là một nghi lễ của Phật giáo, xác nhận bạn bắt đầu tu theo pháp lý của Phật giáo. Nó không có gì cao siêu cả. Nhiều người cứ nói Quy y Tam Bảo là phải đi tu, hay thường xuyên phải đi chùa lễ Phật, đều là sai hết.

>>> Xem thêm:

Giải mã giấc mơ: Nằm mơ thấy ăn mày, ăn xin điềm báo gì, lành hay dữ? con số liên quan

Gợi ý mâm cỗ cúng rằm tháng 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *